کد مطلب: 18386 تعداد بازدید: ۴۶۴

اهل کتاب در قرآن و چگونگی تعامل جامعه‌ی اسلامی با آنان

پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵

چکیده

نویسنده

موضوع

موضوع این تحقیق، اهل کتاب در قرآن و چگونگی تعامل جامعه‌ی اسلامی با آنان است. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی است. و جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای انجام شده است.اثبات شد، که اهل کتاب تمام کسانی هستند که به دین الاهی انتساب دارند و خود را از امت یکی از انبیای الاهی می‌دانند و کتابی از کتابهای آسمانی را در اختیار دارند و شامل دین یهود، مسیح، زرتشت و صائبین و... است. در اینجا، به دلیل اهمیت وطولانی شدن مباحث تنها به چهارتای نخست پرداخته شده است و به تاریخچه، شناسایی و ویژگی‌ها و عقاید این موارد اشاره شده است.این موضوع به دلیل عدم آشنایی مسلمانان نسبت به این گروه، نبود راهکار مناسب برای مسلمانان جهت تعامل با آنهاو بدبینی نسبت به این گروه از موضوعاتی است که امروزه جهان به ویژه جامعه‌ی اسلامی به شدت نیازمند آن است. و شناخت اهل کتاب از منظر قرآن و نحوه تعامل جامعه‌ی اسلامی با آنان از جمله اهداف بسیار مهمی بوده است که این تحقیق به آن دست یافته است.در ابتدا بعد از توضیحاتی در مورد حق و حقوق در لغت و اصطلاح، با توجه به تقسیم اهل کتاب به محارب، معاهد و ذمی، حقوق گوناگون هر یک از آنها ذکر شده است، و شرایط برقراری پیمان و معاهده با آنان بیان شده است. هم‌چنین ضمن بیان آیات گوناگون، نحوه قواعد و روابط و مناسبات صحیح میان مسلمانان و اهل کتاب اثبات ‌شده است. آن چه از این تحقیق یافت شده است این است که، هرگونه رفتار و اعمال که طبق دستورات قرآن و اسلام انجام شود، قابل تحسین است. و هر عملی که برخلاف دستورات شرع باشد و خدعه و خیانت را در پی داشته باشد، خداوند با آن ها برخورد کرده و سرزنش می‌کند. و دستورات قرآن بر دین خاصی صدق نمی‌کند، بلکه شامل بر هر دین و قومی می‌شود؛ و هر دین و قومی که خلاف قرآن عمل کنند و توصیه‌های قرآن را زیر پا گذارند، دشمن قرآن و مخالف قرآن شناخته می‌شوند.کلیدواژه‌ها: (اهل کتاب- حقوق- شیوه- تعامل- جامعه اسلامی)

 

ناهید مهاجری‌نیا

 

اهل کتاب در قرآن و چگونگی تعامل جامعه‌ی اسلامی با آنان