کد مطلب: 18384 تعداد بازدید: ۴۵۲

بررسی اخلاقی ـ تربیتی عفت در سوره نور

پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵

چکیده

نویسنده

موضوع

یکی از نعمت های بزرگ الهی «غریزه جنسی» است که مایه ی حیات و بقای نسل انسان و عامل تحرک اجتماعی و موجب صفای زندگی در خانواده هاست. این غریزه در مقطع جوانی تحرک بیشتری پیدا می کند و درمان طبیعی آن ازدواج است. که یک نیاز طبیعی به حساب می آید و ترک آن باعث مفاسدی در جامعه می گردد.

اسلام ضمن رد نظریه آزادی مطلق و بی بند و باری، اشباع غریزه جنسی را تنها از راه مشروع و اختیار همسر مجاز دانسته و تجاوز از آن را حرام می داند. و برای آمیزش های نامشروع، علاوه بر کیفرهای اخروی، مجازات هایی در دنیا تحت عنوان حدود قرار داده است که از جمله آنها: حبس، شلاق، اعدام و حتی سنگسار کردن که بر حسب موقعیت و شرایط افراد باید اجرا گردد.بنابراین اسلام اعتقاد به اشباع غریزه جنسی از راه حلال دارد. به همین خاطر امر ازدواج را آسان گرفته است. به اقتضای طبیعت هر انسانی، تمایل به حفظ ذات، قدرت، امور جنسی و غذاست و هر یک از میل ها، حکمتی دارد و محدود است. اما اگر این میل ها زمینه یک تمنا و خواسته ی کاذب، واقع شوند به صورت یک عطش روحیِ سیری ناپذیر درآیند، برای جلوگیری از مفاسد ناشی از آن، وجود قوانین محدود کننده ضرورت دارد؛ لذا در روابط اجتماعی، جنسی، قوانین محدود کننده ای وجود دارد.

مسائلی نظیر حیا و خجالت زن از مرد، غیرت و دفاع ناموسی مرد، عفاف و وفاداری زن نسبت به همسر، پوشش بدن از غیر، منع لذت جویی نظری و لمسی، منع انتشار تصاویر زشت، قبح مجرد بودن، نیکو بودن ازدواج و ... همگی جزء اخلاق جنسی به شمار می روند. بنابراین دیدگاه اسلام در رابطه با غرایز، تعدیل و کنترل است نه سرکوب و نابود شدن.

واژگان کلیدی: عفت، سوره، اخلاق، حجاب، زنا، تربیت.

زیبا بیرانوند

 

بررسی اخلاقی ـ تربیتی عفت در سوره نور