کد مطلب: 18380 تعداد بازدید: ۸۴۴

صداقت از دیدگاه آیات و روایات

پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵

چکیده

نویسنده

موضوع

موضوع این تحقیق بررسی صداقت از دیدگاه آیات وروایات می  باشد که با بهره گیری از کتب مختلف تفسیری و لغوی و اخلاقی، آیات و احادیث مربوطه مورد بحث قرار گرفته است.صدق به معنای درستی و راستی و همچنین فضیلتی است راسخ در نفس آدمی که اقتضای توافق ظاهر و باطن و تطابق سر و علانیت او کند. صداقت یکی از فضایل مهم اخلاقی به معنای هماهنگی کامل سخن، نیت و رفتار انسان می باشد و نزد خداوند متعال و انبیاء و ائمه (علیهم السلام ) دارای اهمیت و ارزش فوق العاده می باشد بدین صورت که خداوند انسانها را از سخن بدون عمل نهی می کند طوری که چنین عملی باعث خشم خداوند می شود و این خود نشان دهنده ارزش زیاد راستگویی در سخن و عمل نزد خداوند می باشد، و ائمه بزرگوار انسانی را که همراه صدق و صداقت باشد منبع خیر و خوبی می دانند، پس صفتی با این همه ارزش و اهمیت دارای آثار فوق العاده ای برای خود و جامعه می باشد که با توجه به آن به ضرورت تحقیق در این زمینه پی برده می شود. صداقت دارای اقسامی می باشد که  شامل صدق در نیت که باید هر عملی را فقط برای خدا انجام داد، صدق در گفتار: به این صورت که سخنی که می گوید راست بگوید و صدق در مقامات که همان صدق در مقامات دینی مانند توکل، صبر، خوف و رجاء و صدق در اعمال ظاهری با حالات باطنی می باشد.

با توجه به اهمیت صدق در زندگی باید در تحصیلصدق کوشید بنابراین لازم است با عوامل صدق آشنا شد تا بتوان به ملکه صدق دست یافت از جمله عوامل مهم صدق، ایمان و تقوا، معرفت، تعقل، ذکر، انس با دعا و مناجات، است.صدق در دنیا و آخرت آثار و پیامدهایی نیکوئی خواهد داشت. از جمله آثار مهم آن در دنیا حفظ ایمان، عزت، اعتماد و محبوبیت اجتماعی و... و از آثار مهم آن در آخرت مغفرت الهی، مقرب ترین انسان به پیامبر در قیامت، رستگاری و... می باشد.

مطالعه سیره عملی بزرگان و توجه به صدق و صداقت آنها در زندگی به ما می فهماند که سرمایه خوشبختی و زمینه سعادت و مسیر کمال و انسانیت، در گرو این است که انسان تمام حرکات و سکناتش روی صدق و راستی، درستی و حقیقت صورت گیرد. روشی که در این مجموعه به کار گرفته شده توصیفی می باشد و به جمع آوری مطالب و اطلاعات پرداخته است و منابع اصلی در این پژوهش عبارتند از کتب تفسیری چون المیزان، نمونه، ... و کتب روایی اصول کافی، بحارالانوار، میزان الحکمه، وسایل الشیعه، کتب اخلاقی: اخلاق شبر. چهل حدیث... .

واژگان کلیدی: صداقت، صدق-صادق و صدیق و روایت می باشند.

 

 

 

 

 

مریم گودرزی

 

صداقت از دیدگاه آیات و روایات