کد مطلب: 18371 تعداد بازدید: ۴۵۶

بررسی جواز تعدد زوجات در اسلام

چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵

چکیده

نویسنده

موضوع

تعدد زوجات تحت تأثیر عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همواره وجود داشته است.قرآن در بحث تعدد زوجات، در صدد نظم بخشیدن به برخی از این عوامل و محدود کردن توسعه بی رویه تعدد زوجات در جامعه اسلامی بوده است. محدودیت تعداد و شرایط خاصی مانند رعایت عدالت میان همسران نشانگر این معناست.

اگر چه اصل جواز تعدد زوجات بر اساس آیات و روایات معتبر و سیره قطعیه ی متشرعه مورد اجماع و اتفاق همه مذاهب اسلامی است، ولی پرسش های جدی درباره ی خصوصیات این حکم و شرایط اجرای آن وجود دارد. به رغم برخی دیدگاهها در میان اندیشمندان اسلامی، اباحه ی تعدد زوجات به حالت ضرورت و شرایط خاص اجتماعی اختصاص ندارد. با دقت در سنت و روایات در می یابیم که هر جا تعدد زوجات مجاز اعلام گردیده، توجه به فلسفه اصلی آن وجود داشته است. پس در پاسخ تمام اشکالاتی که بر تعدد زوجات در اسلام وارد می شود، می توان جوابهای قانع کننده ای را بیان نمود و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از سوء استفاده از این حکم اسلامی پیشنهاد کرد.تعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع ومورد بحث و انتقاد بسیاری از دانشمندان و متفکران غربی واقع شده است. به گونه ای که آن را بر خلاف نظم عمومی دانسته و دست مایه ای برای انتقاد از مسلمانان قرار داده اند.

کلید واژه ها: جواز، تعدد، زوجات، اسلام

فرخنده شعبان

 

بررسی جواز تعدد زوجات در اسلام